Współpraca

Współpraca z muzykami (koncerty, nagrania)

polskimi:
Janusz Grzywacz, Sebastian Bernatowicz, Grzegorz Górkiewicz, Cezary Chmiel, Tadeusz Leśniak, Bogusław Długosz – keybds
Jan Jarczyk, Krzysztof Knitel – piano
Paweł Ścierański, Ryszard Styła, Jarosław Śmietana, Maciej Śliwiński, Jacek Królik, Piotr Smoleń, Ryszard Sygitowicz – g
Maurycy Męczekalski – g
Krzysztof Ścierański, Mundek Mąciwoda, Paweł Mąciwoda, Maciej Górski, Grzegorz Piętak, Piotr Żaczek, Wojciech Bobrowski, Krzysztof Olesiński, Paweł Mazur – bg
Krzysztof Bodzoń, Roman Ślazyk – bg, ac. bas
Antoni Dębski – ac. bas
Mieczysław Górka, Andrzej Mrowiec, Artur Malik, Piotr Królik, Grzegorz Sznajder, Wiesław Jamioł, Tomasz Grochot, Leszek Łuszcz, Aleksander Glondys – dr
Jan Pilch – perc, dr
Tomasz Kudyk, Tomasz Stańko, Adam Kawończyk, Tomasz Nowak, Andrzej Przybielski – tp
Zbyszek Namysłowski, Ryszard Krawczuk, Aleksander Korecki – saxs
Marek Michalak – tb
Antoni Krupa – harm
Zbigniew Seifert, Jan Błędowski, Maciej Strzelczyk, Krzesimir Dębski – viol
Wacław Łoziński - fl
Urszula Dudziak, Grażyna Auguścik, Czesław Niemen, Marek Bałata, Andrzej Zaucha, Marzena Ciuła, Katarzyna Cygan – voc
Leszek Wójtowicz – poet, voc, g
Jan Nowicki, Teatr Ósmego Dnia, Marek Sawicki – actors
Dance Factory, Magdalena Malik – dance
Zbigniew Książek, Wiesław Siekierski – writers, poets

zagranicznymi:
Joe Zawinul, Robert Lee Irving III, Fathy Salama – keybds
Bill Boris, Susan Weinert – g
Bill Dickens, Michael Manson, James Cummack, Romany Krishna – bg
Michael Rahmlee Davis – tp
Martin Weinert – ac. bas
Ernie Adams, Clyde Davis, Eric Matzke, Tony Hopkins, Arto Tuncboyaciyan, Guy Belong, Allan Baster – dr
Carlos Johnson – voc, g
Sanni Orasmaa, Borys Byryszew – voc